Kişisel Site

TUKDER – Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği

1 Temmuz 2011 | Yazar: admin | Henüz yorum yapılmamış | Görüntülenme

tukder 07 05 7 TUKDER   Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği
Dernek Adı : Tuğla ve Kiremit Sanayici Derneği
Derneğin Adresi : Gersan San. Sit. 2308 sok. No:24 Ergazi Yenimahalle ANKARA / TÜRKİYE
Derneğin Telefonu : +90 (312) 255 28 41
Derneğin Faksı : +90 (312) 255 28 42
Derneğin E-Postası : bilgi@tukder.org.tr
Derneğin Şubesi : Derneğin şubesi yoktur.
Derneğin Amacı : Üyeler arasında dayanışmayı sağlıyarak ortak amaçları ülkemiz yararına gerçekleştirmek.
Derneğin Çalışma Konuları :
1. Tuğla bazlı ürünlerin ve uygulayıcı, satıcı, tüketici ve halk tarafından doğru tanınması için faaliyetlerde bulunmak ve tüketici hakların takibi konusunda çalışmalar yapmak.
2. Tuğla bazlı ürünler ve kiremidin yurt çapında kullanımı artıcı faaliyetlerde bulunmak.
3. Malzemelerin türk standartlarına ve/veya uluslar arası standartlara ve/veya şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı sağlamak.
4. İmalatta verimliliği artırmak üzere personelin eğitimi ile her türlü teknolojik, ticari, eğitici, ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerine dağıtmak.
5. Sektörün hammadde alımlarının yurt çapında hukuksal olarak standart hale getirilmesi için çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
6. Üyelerini teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden haberdar etmek.
7. Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak
8. Sektörle ilgili kanun, kararname, plan ve program konularında, görüşleri tespit etmek, gerekli çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.
9. Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ve “Çarpık Yapılaşma” yı önleyici politakaların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.
10. Uygulamaların doğru yapılması husunda, ilgili kurumlar ve denetim birimleri ile işbirliği oluşturmak.
11. Yurt dışındaki diğer ilgili birlik ve endüstrilerle irtibaata geçmek, birlik için yararlı çalışmalarda bulunmak.
12. İlan edilen ürünleri tanıtmak ve tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak için ziyaretçi olarak iştirakleri organize etmek ve bu amaçla yapılan faaliyetlerle iştirat etmek.
13. Sektörle alakalı yayında bulunmak, dağıtımını sağlamak.
14. Tuğla ve kiremit sektörünün tarihe sahip çıkarak, kültürel çalışmalar yapmak.
15. Sektörde uluslar arası ve/veya ulusal standartlara ve yönetmeliklere uyum hususunda muayene ve deneyleri üstlenmek, belgelendirme fonksiyonunu üstlenmek ve/veya yardımcı olmak.
16. Basın ve yayın organları ile ortak aktiveler yapmak.
17. Teknik elemanlara ve uygulayıcılara eğitim vermek ve/veya verdirmek, mümkünse sertifikalandırmak.
18. Bu dernek, üyelerinin iktisadi ve her türlü haklarını korumaya ve ilgili konularda her türlü dava açmaya yetkilidir.

Etiketler :

Benzer Yazılar

Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
Dernek Adı : Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Dernek Adresi : Çıraklık Eğitim Merkezi Arkası TSE Binası 2.Kat TURGUTLU / Manisa Derneğin Telefonu : 236 3140844 Dernğin Faksı : 236 3140844 Dernek Hakkında : 1979 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Toprak Sanayi İşverenleri Dayanışma Der...

Yorumlar